“โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” ลุยแปรสภาพสู่ “บริษัทมหาชน” รุกคืบผู้นำธุรกิจ “กัญชง”

เป็นกระแสที่น่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อภาครัฐประกาศไฟเขียว ให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่มีสารคุณลักษณะเฉพาะชื่อ Cannabinoid (CBD) ซึ่งมีอยู่เฉพาะในพืชตระกูลกัญชงและกัญชา (Cannabis) หลายธุรกิจเตรียมเดินเครื่องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและการแพทย์ ใช้ประโยชน์จาก CBD เพื่อพัฒนาผลิตภัณท์มาวางขายในตลาด

ความแตกต่างของ กัญชง (Hemp) และกัญชา (Marijuana) ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน รูปแบบของต้นคล้ายกันมากจนอาจจะแยกไม่ออก ทั้งคู่ล้วนแล้วแต่มีสาร CBD ด้วยกันทั้งสิ้น แต่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่าต้นที่เพาะปลูกนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ คือปริมาณสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทที่มีชื่อว่า THC ซึ่งกฏหมายยังคงจัดให้เป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 ในปัจจุบัน

ดังนั้นถ้าคิดจะเพาะปลูก หรือเข้ามาสู่ธุรกิจนี้จะต้องทำความเข้าใจและเลือกแม่พันธุ์ที่มาปลูกให้ถูกต้องตามกฏหมาย

หรือ ‘GTG’ บริษัทที่ทำการศึกษาวิจัยหาแม่พันธุ์กัญชงที่ถูกต้องตามกฏหมายคือ มีปริมาณ THC ในช่อดอกแห้งไม่เกิน 1% และมีปริมาณ CBD สูง เพื่อนำมาผลิตสารสกัด CBD ที่มีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.2% ซึ่งไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดตามกฏหมายกำหนด ในปัจจุบัน GTG ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเป็นเจ้าของแม่พันธุ์กัญชง ซึ่งตั้งชื่อว่า “RAKSA” ที่ให้สาร CBD เฉลี่ยในดอกแห้งทั้งต้นได้ถึง 15.8% ซึ่งถือว่าเป็นแม่พันธุ์กัญชงที่ให้ปริมาณสาร CBD สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

อดีต Investment Banker ที่คร่ำหวอดในธุรกิจระหว่างประเทศมากว่าสิบปี อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายโครงการ เช่น การเข้าซื้อ Asset จากบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ ในยุโรป และออสเตรเลีย อย่างเช่น Shell และการนำบริษัทน้ำมัน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสโล (OSE) ซึ่งเป็นบริษัทรายแรกๆ ของเอเชียที่ทำสำเร็จ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการทำ M&A (Merger & Acquisition) ดีล ให้แก่บริษัทชั้นนำของประเทศ อย่างบางจาก และ ปตท.

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณคริสได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาธุรกิจใหม่อย่าง กัญชา-กัญชง (Cannabis) ซึ่งถูกกฏหมายและได้รับความประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และสเปน ซึ่งสร้างธุรกิจและเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ทำให้เล็งเห็นโอกาสในการสร้างตลาด Cannabis ในเอเชีย เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูกมากกว่าประเทศข้างต้น จึงได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์อีก 2 ท่าน

คือ คุณนิสิต สิทธิอาษา และ คุณ Robert Stone ก่อตั้งเป็น บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (Golden Triangle Group Co. Ltd.) ขึ้นมาเพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาเรื่องกัญชา-กัญชงอย่างเต็มรูปแบบร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(‘CRRU’) เพื่อให้ได้แม่พันธุ์และวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการเป็นผู้นำธุรกิจ Cannabis ทางด้าน Genetic และ Cultivation ของเอเชีย GTG จึงได้ทำการซื้อสายพันธุ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาสายพันธุ์และการเพาะปลูก ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีอย่าง คุณ Jaime Carrión (ผู้ก่อตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ ‘Resin Seed’ และเป็นบุคคลแรกๆที่เริ่มใช้ CBD เพื่อการแพทย์ในยุโรป) ทำให้ GTG เป็นบริษัทที่มีสายพันธุ์เป็นของตัวเอง และคุณ Jaime Carrión ยังมาดูแลโครงการในตำแหน่ง Senior Cultivation Director ให้อีกด้วย

นอกจากนี้ GTG ได้รับเกียรติจาก คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เจ้าของนิตยสาร Fortune Magazine มาเป็นประธานบริษัท และคุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาเป็นที่ปรึกษาและ กรรมการบริษัทอีกด้วย

คุณคริสเผยว่า “GTG ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 สร้างศูนย์วิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ โดยควบคุมสภาพน้ำ สารอาหาร และอากาศ ให้มั่นใจว่าจะได้ต้นกัญชา-กัญชงที่มีคุณภาพสูง GTG ศึกษา และวิจัยแม่พันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย กว่า 12 สายพันธ์ จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาแม่พันธุ์ที่มีสาร CBD ในดอกแห้งเฉลี่ยทั้งต้นได้ถึง 15.8% ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก (ค่าเฉลี่ยที่ต่างประเทศทำได้อยู่ที่ประมาณ 10%) ในขณะที่มีปริมาณ THC ต่ำกว่า 1% ซึ่งเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเอเชีย นอกจากนี้ GTG ได้มีการศึกษาทดลองนำ CBD เข้าไปใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว”

ปัจจุบันประเทศไทยให้ไฟเขียวกับกฏหมายกัญชง ถือเป็นการเปิดประตูของอุตสาหกรรมใหม่ ด้าน GTG พร้อมเต็มที่กับการทำ business collaboration ร่วมกับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิต Precised CBD สกัดคุณภาพสูงให้กับผู้ประกอบการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งธุรกิจอาหาร และยา เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ สปา ฯลฯ

“GTG มุ่งเน้นการขายต้นอ่อนและให้คำปรึกษาด้านการเพาะปลูก การทำฟาร์มให้ได้ผลผลิตสูง การจัดการอบรม และสัมมนาสำหรับนักธุรกิจและผู้ที่มีความสนใจ การทำเกษตรพันธสัญญา หรือ Contract Farming ซึ่งมีหลายองค์กรให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทพร้อมที่จะให้บริการเผยแพร่ทักษะและผลิตภัณฑ์ที่มี จากทีมงานที่มีประสบการณ์เพื่อขยายอุตสาหกรรม กัญชา-กัญชง ในประเทศไทย ให้ถูกต้อง (ตามข้อกฎหมาย) และถูกตัว (แม่พันธุ์) เพื่อการเพาะปลูกให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง นอกจากกัญชงพันธุ์ RAKSA แล้ว GTG ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงราย ยังได้วิจัยแม่พันธุ์อื่น ๆ ที่ให้สาร CBD และ THC ในปริมาณที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับกฏหมายการใช้ประโยชน์จากกัญชา ในอนาคต”

ปัจจุบันโครงการที่ดำเนินการระหว่าง CRRU-GTG อยู่ในช่วงดำเนินการขอใบอนุญาตส่งออกตัวอย่างพืชกัญชาและสารสกัดกัญชาไปยังต่างประเทศเพื่อใช้ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นกรณีศึกษาในขั้นตอนการดำเนินการและกระบวนการส่งออกพืชกัญชาไปต่างประเทศ อันเป็นหนทางในการพัฒนาสู่การส่งออกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคต หากทำได้สำเร็จจะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกัญชาไทยสู่ระดับสากล

ทั้งนี้บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด อยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแปรสภาพจาก บริษัทจำกัด สู่ บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมรองรับการทำงานระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยคาดว่าจะพร้อมใช้ชื่อ “บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ภายในช่วงเดือนมีนาคม 2564 นี้

source: https://www.kaohoon.com/content/421998?fbclid=IwAR0coOi1zX4EA2a7GrYMJi6ShrqvPaZbDaiHkbK0qZBZGLreL-dPirGbuCc

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ใส่ความเห็น