GTG Plant Factory แห่งที่ 2 ของเชียงราย ก้าวถัดไปของนวัตกรรมการปลูกกัญชงเอเชีย

Golden Triangle Group ประยุกต์ความรู้ที่สะสมมาตลอด 2 ปี เพื่อสร้าง GTG Plant Factory โรงผลิตและสกัดกัญชงแห่งที่ 2 ของเชียงราย โรงปลูกแห่งนี้จะกลายเป็นผู้นำด้านการผลิตสารสกัดกัญชงแบบ High-Value Agriculture ของเอเชีย เพื่อมอบผลผลิตสู่มือคนไทยในปี 2022

2 ปีที่ผ่านมา เราค้นหาทีมวิจัยการปลูกจากทั่วโลกเพื่อสร้างทีมที่มีความสามารถและความน่าเชื่อถือ ทีมของเราร่วมลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาวิธีเพาะพันธุ์กัญชงที่ดีที่สุดในไทย โรงผลิตใหม่แห่งนี้จึงเกิดขึ้นจากการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทีมของเราพบเจอในตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เป็นผลผลิตจากหยาดเหงื่อในห้องวิจัยของ GTG

2 ปีที่ผ่านมา เราเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราต้องการลดความสิ้นเปลืองทางพลังงาน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ทีมวิศวกรของเราได้รับโจทย์ให้ออกแบบโรงงานที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ถึง GTG Plant Factory แห่งที่สองใช้ต้นทุนมากขึ้น แต่การลงทุนเพื่อธรรมชาติย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

210805 0

2 ที่ผ่านมา เราเติบโตภายใต้ชายคาของอาคารวิจัยแห่งแรก (IA01) ซึ่งเป็นแล็บวิจัยและทดลอง ไม่ได้มีกำลังผลิตสูง ด้วยเป้าหมายที่จะส่งสารสกัด CBD ให้ถึงมือคนไทยในปี 2565 เราจึงสร้าง GTG Plant Factory ที่มีกำลังผลิตและเทคโนโลยีสูงขึ้นหลายเท่า ถ้าอาคารวิจัยแห่งแรก (IA01) เป็นก้าวแรกที่มั่นคง โรงงานแห่งใหญ่ก็เหมือนก้าวที่สองที่ยิ่งใหญ่

GTG Plant Factory แห่งใหม่จะกลายเป็นโรงปลูกกัญชงแห่งแรกในเอเชียที่ใช้ระบบการทำฟาร์มแนวตั้ง (Vertical Farming) การเกษตรที่ใช้พื้นที่คุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังเป็นการปลูก indoor ที่เก็บเกี่ยวได้มากถึง 4-5 รอบต่อปี (outdoor และ greenhouse เก็บเกี่ยวได้เพียง 1-2 และ 3 รอบต่อปีเท่านั้น)

“พื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะไม่สูญเปล่าอีกต่อไปด้วย GTG Plant Factory”


ไม่มีอะไรใน GTG Plant Factory ที่ได้มาง่ายๆ และทุกตารางนิ้วของโรงปลูกแห่งนี้จะยกเพดานธุรกิจกัญชา-กัญชงในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก เราจะแสดงศักยภาพของไทยให้เป็นที่ประจักษ์


ติดตาม GTG ได้ที่
Facebook – facebook.com/GTGTHAILAND
Instagram – www.instagram.com/gtgthailand/